NOTA Prawna

Wszystkie zdjęcia oraz teksty zawarte na stronach zooatelier.pl oraz groomer.edu.pl podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 wraz z p. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Używanie, kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, publikowanie w Internecie i innych mediach ww. danych, bez zgody autora jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

.E-mail: salon@zooatelier.pl